Ehkä juuri sinä oletkin tiiminne heikoin lenkki?

Puntarissa koirakon vahvuudet ja heikkoudet


- Ei se toimi tänään, se on niin ohjaajaherkkä
- Se on niin tyhmä koira, ettei se mitään opi
- Ei sillä ole saalisviettiä tarpeeksi
- Se on niin pehmeä, ei siitä koskaan tule hyvää
- Ei sen rotuisista mihinkään ole


Otsikon alla olevat lauseet ovat niin kovin tuttuja tokaisuja, täynnä negatiivista asennetta nelijalkaista harrastuskaveriamme kohtaan. Lausuntojen taustalla välkkyy huutomerkin tavoin myös oma tyytymättömyytemme meihin itseemme koiranohjaajina. Emmekö osanneetkaan motivoida koiraa oppimaan ja tekemään halukkaasti osaamaansa?


Mustaa ja valkoista

Jokainen koiranohjaaja on kokonaisuus, joka on enemmän kuin ominaisuuksiensa summa. Me ihmiset voimme olla suunnitelmallisia, tunnollisia ja ahkeria harjoittaessamme itseämme ja koiraamme. Toisaalta välillä toimintamme saattaa olla äkkipikaista ja tunteemme viskovat käyttäytymistämme kuin litran mittaa. Reagoimisemme saattaa joissain tilanteessa olla jopa väkivaltaista. Olemmeko tietoisia näistä käyttäytymistämme ohjaavista luonteenpiirteistä?

Koirallammekin on koulutuksen edistymisen kannalta myönteisiä ominaisuuksia ja aivan varmasti myös heikkouksia. Tiedostammeko me koiramme vahvuudet? Entä olemmeko pohtineet, mitkä koiramme heikkoudet estävät näiden vahvojen osa-alueiden esiintulon? Voisimmeko tehdä tilanteelle jotain?

Jos istahdat aloillesi pariksi minuutiksi ja kirjaat ylös niin omat, kuin koirasi määräävät luonteenpiirteet, voit ryhtyä määrätietoisesti hyödyntämään ja kehittämään yhteisiä vahvuuksianne.


Kehitätkö vahvuuksia vai takerrutko heikkouksiin?

Koiran oppimisen ja suoritusvarmuuden edellytyksinä ovat henkinen rentous ja paineettomuus.

Hyvä ohjaaja luo koiralleen oppimistilanteessa sellaiset olosuhteet, jotka eivät kuormita koiraa. Ympäristön kannalta tämä on järjestettävissä valitsemalla harjoituspaikaksi tuttu ja turvallinen koti tai kenttä, jossa koiralla on hyvä ja vapautunut olo. Näin sen tunnetila on valmiiksi positiivinen ja ilmapiiri oppimisen kannalta suotuisa.

Toinen puoli oppimistilanteen laadukkuudesta tulee ohjaajan asennoitumisesta. Hyvän ohjaajan ominaisuuksiin kuuluu oman käyttäytymisensä ja tunnetilojensa hallita niin, että opetustilanteessa ohjaaja ei tiedostamattakaan paineista koiraa. Tämä tuntuu olevan huomattavasti vaikeampaa kuin ympäristön järjestäminen soveliaaksi. Ohjaaja sallii valitettavan usein omien luonteen heikkouksiensa romuttaa opetustilanteen. Hermoileminen ja tyytymättömyys nyrjäyttävät oppimisilmapiirin aivan varmasti negatiiviseksi.


Kun taidot loppuvat, alkaa koirien kierrätys

Ei ole kovin harvinaista, että koiraharrastajat etsivät kerta toisensa jälkeen yhä kovempaa ja "kättä-kestävämpää" koiratyyppiä. Ajatuksena on, että luonteeltaan rankka koira kestää paremmin koulu-tusvirheet, paikkaa ohjaajan hermoilemisen ja negatiiviset tunteenpurkaukset lamaantumatta tai väistämättä passiivisuuteen. Silti kovakaan koira ei tee ohjaajasta parempaa koirankouluttajaa. Eikä varsinkaan toistuvasti vaihtuvat koirat.

Koulutuksen edistymisen kannalta eteenpäin vievin tie on ohjaajan itsensä kehittäminen kohti parempaa koiranlukutaitoa ja oman käyttäytymisensä hallintaa. Tämä olisi myönteistä kehitystä myös aivan eläinsuojelullisestikin ajatellen.


Asenne ratkaisee

Positiivisella asenteella etenemme kohti tavoitettamme suurin askelin. Negatiivinen suhtautumisemme itseemme, kanssaihmisiimme ja koiraamme jarruttaa menoamme aina siihen saakka, kunnes jarru lopulta hirttää kiinni ja matkanteko katkeaa lopullisesti.

Jos emme anna heikkouksiemme estää tiimimme edistymistä, on päämäärä huomattavasti helpompi saavuttaa. Myös itse matka kohti päämäärää on miellyttävämpi niin meille koiranohjaajille kuin koirillemmekin. Yhteisiä vahvuuksia hyödyntäen harjoitushetki saa harjoittelijat hyvälle mielelle. Miksi suotta treenata otsa rypyssä ja hammasta kiristäen, kun hyvin menneen treenin jälkeen voi vilpittömästi iloitakin.

Jos asetut itse koiran asemaan, niin kummanlaisen ohjaajan valitsisit yhteistyökumppaniksesi: ihmisen joka kehuu, kannustaa ja tsemppaa onnistumaan vai sellaisen, joka vaatii aina hieman enemmän kuin osaat ja on silti tyytymätön suorituksiisi?Ohjaajan ominaisuudet

Paras valttikortti, joka ohjaajalla voi olla suhteessa koiraansa, on hyvin kehittynyt koiranlukutaito. Kyky ymmärtää koiran tunnetiloja ja mukauttaa koulutustapahtumaa niitä kunnioittaen. Hyvä koirankoulutus on vain pieneltä osaltaan mekaanista taitoa, loppu on tunnetta ja tilanneälyä.

Erinomaisen ohjaajan erottaa hyvästä kyky aistia koiran elekielestä hienosyisiä vivahteita.

Ohjaajan henkilökohtaisia vahvuuksia ovat hänen hyvä itsetuntonsa ja yleinen varmuus tekemisistä. Kaikenlaiset onnistumiset niin koirankoulutuksessa kuin muussakin elämässä kasvattavat ihmisen itsetuntoa.

Itsevarmuuttakin on aivan mahdollista kehittää. Varmuus on sitä, että ihminen kokee hallitsevansa omaa elämäänsä. Varma ihminen ei anna muiden kävellä yli päätöksissä, jotka koskevat hänen omaa koiraansa tai sen treenaamistapoja. Tällainen ihminen voi ottaa vastaan neuvoja ja apuja, mutta ei anna muiden tehdä hänen puolestaan päätöksiä, jotka tuntuvat vääriltä joko häntä itseään tai hänen koiraansa kohtaan.

Ohjaajan rajoittavimpia ominaisuuksia ovat edellä mainittujen ominaisuuksien kääntöpuolet: huono itsetunto ja epävarmuus. Ne ovat omiaan lamaamaan kaikkea harrastamista koiran kanssa.

Olisi melko helppo todeta, että koiran ns. ohjaajaherkkyys olisi nimenomaan koirassa oleva negatiivinen luonteen ominaisuus. Mutta onko sittenkään näin? Monilla "ohjaajaherkillä" eli ohjaajastaan paineistuvalla koiralla ongelman syy on seuraamusta ohjaajan korostuneesta "ylivahvuudesta", jonka taakan alle koira on painettu ja latistettu. Ei koira herkistele tai väistele ohjaajaansa ilman syytä, vaan tuolla toiminnalla on oma, usein konfliktipohjainen historiansa.Koiran vahvuudet

Eri harrastuslajit edellyttävät koirilta erilaisia luonteen vahvuuksia. Palveluskoirien erikoisjälkikoe sopii luonteeltaan rauhalliselle, varmalle ja keskittymiskykyiselle koiralle. Agility taas lajinomaisesti suosii temperamenttisempaa, vilkasta koiraa, jolla on hyvä reaktionopeus.
Valitsetko sinä harrastuslajinne koiran vahvuuksien mukaan? Vai valitsetko koiran sinun haluamaasi lajiin?

On tärkeää oppia näkemään koiran vahvuudet ja käyttää näitä ominaisuuksia hyödyksi. Saalisviettinen koira kaipaa aivan erilaista palkitsemistapaa, kuin vain vähäisen saalisvietin omaava lajitoverinsa. Ruualle perso koira taas on helppo motivoida oikea-aikaisella makupalapalkkauksella. Erittäin vilkas koira voi yhdelle ihmiselle olla kauhistus, toiselle suuri ilo. Riippuu hyvin paljon ohjaajasta, kuinka miellämme koiramme ominaisuuksia. Haluammeko nähdä ominaisuudet mahdollisuuksina, vai niputtaa ne suoralinjaisesti rajoitteitten roskakoriin?

Koirien luontaisia ominaisuuksia arvioitaessa täytyy muistaa että kysmyksenasettelussa painopiste on pitkälti ohjaajan arvomaailmassa ja suhtautumisessa erilaisiin ilmenemismuotoihin ja niiden voimakkuuksiin.
Asenne ratkaisee.


Taistelkaa yhdessä

Sinä ja koirasi olette tiimi. Teidän tienne on yhteen nivottu ja kulkea samalla nopeudella, samaan suuntaan. Älkää haaskatko elämäänne taistelemalla toinen toistanne vastaan, vaan taistelkaa yhdessä eteenpäin.
Julkaistu Koiramme 12/2003-lehdessä.
Teksti: Salme Mujunen
Pääsivulle